Home 9 Badania

Badania

Topografia rogówki
 • topografia rogówki to podstawowe badanie przy diagnostyce wad rogówki (astygmatyzm, stożek rogówki),
 • badanie jest wykonywane zawsze przy kwalifikacji pacjenta do laserowej korekcji wzroku,
 • topografia rogówki to nieinwazyjne badanie, pozwalające na uzyskanie dokładnych map rogówki; odzwierciedla jej kształt, za pomocą odpowiednich kolorów,
 • podczas badania topografii pacjent siedzi, brodą i czołem oparty jest na aparacie diagnostycznym; po rozpoczęciu należy patrzeć na centralnie umieszczony, świecący punkt,
 • badanie trwa krótko, jest całkowicie bezbolesne,
 • w dniu badania pacjent nie powinien zakładać soczewek kontaktowych (im dłuższa przerwa tym lepiej).
Pachymetria
 • pachymetria to metoda diagnostyczna służąca do oceny grubości rogówki,
 • jest obowiązkowym badaniem u chorych na jaskrę i nadciśnienie oczne; badanie pachymetrii jest także niezbędne przed zabiegami chirurgicznymi na rogówce,
 • w naszym ośrodku obecnie mamy urządzenia, które umożliwiają pomiar grubości rogówki metodą bezdotykową, gdy nie jest wymagany kontakt urządzenia z okiem,
 • badanie odbywa się w pozycji siedzącej, pacjent ustawia głowę przy aparcie i powinien przez parę sekund skupić wzrok na punkcie świetlnym,
 • pacjent nie może mieć założonych soczewek kontaktowych.
Badanie OCT
 • optyczna tomografia koherentna ( ang. Optical Coherence Tomography) jest nowoczesną, bezinwazyjną metodą badania siatkówki i nerwu wzrokowego,
 • aparat OCT wykorzystuje zjawisko odbicia i rozproszenia promieni świetlnych od różnych struktur oka. Na tej podstawie powstają obrazy w postaci przekrojów (tomogramów),
 • wskazaniem do wykonania OCT jest zwyrodnienie plamki związane z wiekiem (AMD), makulopatia cukrzycowa i obrzęk plamki innego pochodzenia, otwór w plamce, zwłóknienie przedplamkowe,
 • przed badaniem stosuje się najczęściej krople rozszerzające źrenicę; po zakropieniu leku potrzebny jest czas na rozszerzenie źrenicy, zwykle około 15-30 minut;
 • pacjent siada przed aparatem z głową spoczywającą nieruchomo na podpórce, a badający obserwując na ekranie obraz dna oka rejestruje przekrój wybranych jego elementów,
 • badanie może być powtarzane wielokrotnie i wykonywane u pacjentów w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych,
 • badanie trwa zwykle od kilku do kilkunastu minut,
 • przez około 4 godziny od wykonania badania występuje pogorszenie widzenia i światłowstręt, dlatego nie wskazane jest prowadzenie pojazdu.
Angiografia Fluoresceinowa
 • badanie polega na wykonaniu serii fotografii dna oka lub tęczówki po dożylnym podaniu środka cieniującego (fluoresceiny),
 • badanie angiografii fluoresceinowej pozwala na uwidocznienie krążenia w naczyniach siatkówki i pośrednio błony naczyniowej oraz umożliwia ocenę stanu nabłonka barwnikowego siatkówki i naczyń krwionośnych siatkówki,
 • badania nie wolno wykonywać u osób ze znaną nadwrażliwością na którykolwiek składnik preparatu. Przed zastosowaniem fluoresceiny chory powinien odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących chorób układu krążenia, płuc, nerek, alergii oraz stosowanych leków,
 • przed badaniem poszerza się źrenicę; w trakcie pacjent siedzi przed kamerą, głowę i brodę opiera na podpórkach i spokojnie patrzy; fluoresceinę podaje się dożylnie strzykawką (moga wystapić nudności, uczucie dyskomfortu w brzuchu, omdlenia, świąd) nie wolno zmieniać pozycji głowy, gdyż nawet niewielki jej ruch sprawia, że uzyskiwany z dna oka obraz staje się nieostry;
 • po badaniu skóra może mieć lekko żółte zabarwienie a mocz kolor pomarańczy.
Biometria optyczna
 • biometria optyczna pozwala na badanie długości gałki ocznej i poszczególnych struktur wewnątrz oka,
 • wykonywane przy kwalifikacji do zabiegu usunięcia zaćmy, zabiegu laserowej korekcji,
 • służy do monitorowania wady wzroku,
  badanie wykonuje się pozycji siedzącej, standardowo głowa i czoło oparte na podpórce, należy przez kilka minut skupić się na zmieniających światłach,
 • badanie jest nieinwazyjne, niebolesne i bezdotykowe;
 • pacjent powinien zgłosić się na badanie bez założonych soczewek kontaktowych.
Pole widzenia (perymetria)
 • badanie jest pomocne w ocenie chorób nerwu wzrokowego, schorzeń siatkówki (odwarstwienie, zwyrodnienie plamki związane z wiekiem), chorób neurologicznych (guzy wewnątrz-czaszkowe), a także przy małej ostrości widzenia, przy nadciśnieniu tętniczym oraz w diagnostyce bólów głowy,
 • badanie poprzedza sprawdzenie ostrości wzroku; ponieważ pole widzenia wykonuje się z odległości ok. 30 centymetrów,
 • badanie nie wymaga żadnych specjalnych przygotowań; wskazane jest tylko, by pacjent był spokojny i wypoczęty, aby mógł się skupić i współpracować z personelem; należy też zabrać z sobą okulary jakie obecnie są używane (do patrzenia w dal i do czytania),
 • podczas wykonywania badania pacjent siedzi przy aparacie zwanym polomierzem; patrzy w czasze jednym okiem (raz lewym, raz prawym) i sygnalizuje za pomocą przycisku moment pojawienia się w jego polu widzenia świetlnego punktu; w taki powstaje osobna dla każdego oka mapa pola widzenia.
Dobór soczewek kontaktowych
 • pozwala określić moc soczewek miękkich,
 • procedura doboru rozpoczyna się badaniem refrakcji i ostrości wzroku (pierwsza wizyta jest z rozszerzeniem źrenic), na podstawie pomiarów są zamawiane próbne soczewki miękkie,
 • po wykonanym wcześniej doborze, kolejna wizyta to odbiór soczewek: 1). założenie soczewek, 2). sprawdzenie ostrości wzroku w soczewkach, 3). badanie w lampie szczelinowej ułożenia i ruchomości soczewek, 4). nauka zakładania i zdejmowania soczewek, 5).kontrola za 1,5-2 tygodnie,
 • na dobór soczewek nie należy zgłaszać się w swoich soczewkach,