Home 9 Blog 9 Zaćma – kiedy można operować drugie oko?

Zaćma – kiedy można operować drugie oko?

lip 10, 2024 | Blog

Zaćma, charakteryzująca się zmętnieniem soczewki oka, jest jedną z głównych przyczyn upośledzenia widzenia, zwłaszcza u osób starszych. Operacja usunięcia zaćmy to jeden z najczęściej przeprowadzanych zabiegów okulistycznych na świecie, który znacząco poprawia jakość życia pacjentów. Wielu pacjentów zastanawia się jednak, kiedy można bezpiecznie przeprowadzić operację na drugim oku i ile powinna wynosić przerwa między zabiegami zaćmy. W artykule omówimy standardowy czas oczekiwania oraz sytuacje, w których może on być skrócony.

Proces rekonwalescencji po operacji a przerwa między zabiegami zaćmy

Standardowy czas oczekiwania między operacjami zaćmy

W większości przypadków, standardowy czas oczekiwania na operację drugiego oka wynosi od 2 do 4 tygodni po pierwszym zabiegu. Okres ten pozwala na pełną ocenę wyniku operacji pierwszego oka oraz monitorowanie ewentualnych powikłań. Po operacji zaćmy oko potrzebuje czasu, aby się zagoić, a pacjentowi łatwiej jest dostosować się do nowych warunków wzrokowych. Chirurdzy często zalecają odczekanie przynajmniej dwóch tygodni przed przeprowadzeniem operacji zaćmy na drugim oku, aby mieć pewność, że proces gojenia przebiega prawidłowo.

Czynniki wpływające na czas rekonwalescencji po operacji zaćmy

Indywidualne tempo gojenia się oka może się różnić w zależności od kilku czynników, takich jak:

 • ogólny stan zdrowia pacjenta,
 • obecność innych schorzeń okulistycznych,
 • styl życia pacjenta (np. ekspozycja na czynniki mogące opóźniać gojenie),
 • przestrzeganie zaleceń pooperacyjnych.

Ocena wyniku pierwszego usunięcia zaćmy a decyzja o tym, kiedy operować drugie oko

Przed przystąpieniem do operacji zaćmy drugiego oka, lekarz ocenia stan pacjenta po poprzednim zabiegu, uwzględniając:

 • ostrość wzroku,
 • stan rogówki i soczewki wewnątrzgałkowej,
 • ewentualne objawy zapalenia czy infekcji.

Skrócenie czasu oczekiwania na drugą operację zaćmy – kiedy jest to możliwe?

Duża różnica w wartościach optycznych

W przypadku dużej różnicy w wartościach optycznych między obu oczami, operację zaćmy drugiego oka można rozważyć wcześniej – nawet po tygodniu lub mniej. Sytuacja taka występuje, gdy pacjent ma znaczną różnicę w refrakcji między operowanym a nieoperowanym okiem, co może prowadzić do trudności w adaptacji do nowych warunków wzrokowych. Tzw. anizometropia może powodować dyskomfort, podwójne widzenie lub problemy z orientacją przestrzenną.

Decyzja lekarza

Decyzja o tym, kiedy operować drugie oko na zaćmę zawsze powinna być podjęta przez lekarza. Przy ewentualnym przyspieszeniu terminu kolejnego zabiegu, dokładnie oceni on korzyści oraz ryzyka.

Skrócenie czasu oczekiwania jest możliwe jedynie w przypadku, gdy pierwsze oko goi się bez komplikacji i pacjent jest w dobrym stanie zdrowia.

Przygotowanie do operacji zaćmy na drugim oku

Konsultacja przedoperacyjna

Przed usunięciem zaćmy drugiego oka pacjent przechodzi kolejną konsultację przedoperacyjną, podczas której lekarz:

 • dokonuje szczegółowego badania okulistycznego,
 • ocenia wyniki pierwszej operacji,
 • ustala plan leczenia pooperacyjnego dla drugiego oka.

Zalecenia pooperacyjne

Zalecenia po operacji zaćmy na drugim oku oka są zazwyczaj podobne do tych, które pacjent otrzymał po pierwszym zabiegu. Obejmują one:

 • unikanie ciężkiego wysiłku fizycznego,
 • stosowanie przepisanych kropli do oczu,
 • regularne wizyty kontrolne u okulisty.

Operacja zaćmy – kiedy drugie oko?

Czas oczekiwania na operację drugiego oka po usunięciu zaćmy wynosi zazwyczaj od 2 do 4 tygodni, co pozwala na pełne ocenienie wyniku pierwszego zabiegu oraz zapewnienie właściwego procesu gojenia. W przypadkach dużej różnicy w wartościach optycznych między oczami czas ten może być skrócony do tygodnia lub mniej, jednak zawsze pod ścisłą kontrolą lekarza. Decyzja o terminie operacji zaćmy drugiego oka powinna być indywidualnie dostosowana do potrzeb i stanu zdrowia pacjenta, aby zapewnić najlepsze możliwe wyniki terapeutyczne.
Skip to content