Home 9 O nas 9 Zespół 9 Aleksandra Stępniewska-Woźniak

lek. med. Aleksandra Stępniewska-Woźniak

lek. med. Aleksandra Stępniewska-Woźniak

lek. med. Aleksandra Stępniewska-Woźniak

Specjalista chorób oczu

Absolwentka Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem zachowawczym schorzeń narządu wzroku. Specjalizuje się w leczeniu pacjentów z AMD. Wykonuje zabiegi iniekcji doszklistkowych u pacjentów z chroobami siatkówki, międz innymi wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, cukrzycowego obrzęku plamki żółtej czy zakrzepu żyły środkowej siatkówki.

Przeprowadza kwalifikacje pacjentów do zabiegów operacyjnego usunięcia zaćmy, zabiegów refrakcyjnej wymiany soczewki wewnątrzgałkowej, zabiegów z zakresu chirurgii refrakcyjnej, wszczepienia soczewek fakijnych oraz iniekcji doszklistkowych anty-VEGF.

Wykonuje zabiegi laseroterapii siatkówki, YAG kapsulotomię oraz irydotomię. Jest specjalistką w zakresie zabiegów na aparacie ochronnym oka. Wykonuje specjalistyczne obrazowe badania narządu wzroku. Regularnie uczestniczy w wielu konferencjach okulistycznych, stale podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

KONSULTACJE W JĘZYKU:

polski, angielski

Dyplomy i certyfikaty